0,00

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Be-flowerd
Jozef Eliasweg 29, 5616 JL Eindhoven
E-mailadres: info@be-flowerd.nl
KvK-nummer: 53295900
BTW-identificatienummer: NL142945717B01
Bankrekening: NL55INGB0748646388

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen Be-flowerd en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten kunt u de tekst van deze algemene voorwaarden lezen op www.be-flowerd.nl via de link Algemene Voorwaarden.
3.3 Het accepteren van een offerte en/of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert.
3.4 Be-flowerd behoudt zich het recht ten allen tijde deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 4 – Offerte
4.1 Offertes zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 5 – Overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Be-flowerd.
5.2 Be-flowerd is gerechtigd – binnen wettelijke kaders – aanvullende informatie op te vragen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Be-flowerd gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.3 Be-flowerd zal geaccepteerde bestellingen na ontvangst van betaling binnen 5 dagen uitvoeren.
5.4 Indien de afhandeling van de bestelling vertraging ondervindt, of niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 U heeft het recht om zonder opgave van redenen de bestelling binnen 14 dagen na de datum van ontvangst te herroepen.
6.2 Indien U van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet U het product in de originele ongebruikte staat (in ongeopend plastic zakje) en verpakking retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
7.1 De kosten van een retourzending komen geheel voor uw eigen rekening;
7.2 Wanneer er volledig aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan, krijgt U het volledige betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.
7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde terugbetaling, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen verhaald worden op de afzender.

Artikel 8 – Retourneren
8.1 Retourzendingen (op basis van artikel 6) worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf schriftelijk per e-mail is gemeld aan Be-flowerd (info@be-flowerd.nl). U ontvangt per e-mail een retournummer en instructies voor de retourzending.
8.2 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw retourzending hebben ontvangen en afgehandeld. Restitutie van het aankoopbedrag zal geschieden volgens artikel 7.2/7.3
8.3 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door Be-flowerd niet aangenomen, ongeacht de redenen van het retourneren.

Artikel 9 – Prijs
9.1 Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen, verzendkosten zijn voor uw rekening.
9.2 Aan verkeerde prijsinformatie ten gevolge van zet fouten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Be-flowerd staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op website vermelde specificaties. Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van u vallen niet onder de garantie.
10.2 Kleuren op een beeldscherm kunnen afwijken van de echte kleur van het artikel en zijn geen reden tot reclamatie.

Artikel 11 – Levering
11.1 Uw bestelling wordt door Be-flowerd in een deugdelijke verpakking verzonden.
11.2 De levering van de producten vind plaats op het tijdstip waarop de bestelling gereed is voor verzending aan u.
11.3 Na betaling en afhandeling van uw bestelling – vanuit de webshop – wordt deze bij de PostNL ter verzending aangeboden. Be-flowerd doet haar uiterste best om de bestelling binnen 2 werkdagen na betaling aan te bieden aan PostNL. Na verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door de PostNL kan Be-flowerd niet aansprakelijk worden gesteld.
11.4 Heb je een persoonlijke bestelling geplaatst, die nog gemaakt wordt, dan doet Be-flowerd haar uiterste best om de bestelling binnen 5 werkdagen na betaling aan te bieden aan PostNL nadat de betaling is bijgeschreven. Deze in opdracht gemaakte bestelling kan niet geretourneerd of geannuleerd worden. Na verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door de PostNL kan Be-flowerd niet aansprakelijk worden gesteld. Voor Bruidsboeketten geldt een afwijkend verzendingstermijn
11.5 Be-flowerd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. Indien u dat wenst kunnen wij uw bestelling verzekerd laten verzenden. U kunt hiervoor Track & Trace kiezen als verzend methode bij uw bestelling. Het Track & Trace nummer ontvangt u in de bevestigings e-mail voor de verzending.
11.6 U verplicht zich ertoe, de ontvangen bestelling direct te controleren. Eventuele gebreken en/of beschadigingen moet u binnen 24 uur schriftelijk per e-mail melden aan Be-flowerd (info@be-flowerd.nl).

Artikel 12- Annuleren
12.1 Het is mogelijk een geplaatste bestelling binnen 24 uur te annuleren, mits deze nog niet verzonden is, door een e-mail te sturen aan info@be-flowerd.nl. Uw annulering is pas definitief als u hiervan een schriftelijke bevestiging via e-mail heeft ontvangen.
12.2 Indien u de geannuleerde bestelling (binnen 24 uur en nog niet verzonden) reeds heeft voldaan, zal Be-flowerd zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen het totaalbedrag aan u terug storten.
12.3 Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retouren via het herroepingsrecht (zie artikel 6).

Artikel 13 – Betalingen
13.1 Betaling kan geschieden per overboeking zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
13.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
13.3 Bij betaling per overboeking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Be-flowerd.
13.4 Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is bijgeschreven op het rekeningnummer van Be-flowerd, zal de bestelling door Be-flowerd worden geannuleerd.
13.5 Afhandeling van de bestelling vindt plaats nadat de betaling is bijgeschreven op rekening van Be-flowerd.

Artikel 14 – Klachten
14.1 Bij klachten over onze artikelen en/of diensten kunt U via de website of per e-mail contact opnemen met Be-flowerd.

[separator type=”top”][/separator]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pinterest
Social Media

vilten bloemen

Originele Bruidsbloemen. Houdbare Bruidsbloemen. Be-flowerd is gespecialiseerd in het maken van Blijvend Bijzondere Bruidsbloemen van 100% wolvilt.
Kies voor een boeket, corsage of ringbloem, er is van alles mogelijk.
Zoek jij een blijvende herinnering voor jullie mooiste dag?
Met heel veel liefde en plezier ga ik voor jullie aan de slag.
Liefs Daphne

Ontvang de gratis Download: Bloem en Betekenis

FAQ & Algemene Voorwaarden

FAQ